Sjukvård, tandvård och fotvård

Här hittar du information om vem som ansvarar för vad inom områdena sjukvård, tandvård och fotvård.

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Region Skåne ansvarar för sjukhus och vårdcentraler

Sjukhus och vårdcentraler drivs av landstinget Region Skåne.

> Region Skånes hemsida (extern länk)

Region Skåne ansvarar för att barn och vuxna i Skåne har tillgång till allmäntandvård och specialisttandvård samt till sjukhustandvård.

> Läs mer om tandvård i Skåne (extern länk)

Fotvård ges av flera aktörer.

> Läs mer om medicinsk fotvård i Skåne (extern länk)

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personer som bor på särskilt boende, gruppboende inom LSS samt till personer som bor i ordinärt boende och inte kan ta sig till en vårdcentral eller sjukhus.

> Läs mer om hemsjukvård här

Kommunen har även ansvar för habilitering till personer som har insatsen gruppbostad/servicebostad och/eller daglig verksamhet. I kommunens habiliteringsteam arbetar kurator, psykolog, sjukgymnast och logoped.

> Läs mer om rehabilitering här

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se