Sjukvård, tandvård och fotvård

Här hittar du information om vem som ansvarar för vad inom områdena sjukvård, tandvård och fotvård.

Ansvarsfördelning kommun och landsting

Läs mer om vem som ansvarar för vad inom sjukvård, tandvård och fotvård här nedanför.

Region Skåne ansvarar för sjukhus och vårdcentraler

Sjukhus och vårdcentraler drivs av landstinget Region Skåne.Region Skåne ansvarar för att barn och vuxna i Skåne har tillgång till allmäntandvård och specialisttandvård samt till sjukhustandvård.

Läs mer om tandvård i Skåne

Fotvård ges av flera aktörer.

Läs mer om medicinsk fotvård i Skåne

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personer som bor på särskilt boende, gruppboende inom LSS samt till personer som bor i ordinärt boende och inte kan ta sig till en vårdcentral eller sjukhus.Kommunen har även ansvar för habilitering till personer som har insatsen gruppbostad/servicebostad och/eller daglig verksamhet. I kommunens habiliteringsteam arbetar kurator, psykolog, sjukgymnast och logoped.

Läs mer om hemsjukvård och rehabilitering här

Relaterad information