Resor, transporter och besök

Har du inte möjlighet att köra bil finns kollektivtrafik att nyttja. Kan du inte åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst eller sjukresor när du ska till sjukhuset. Du kan även beviljas ledsagning om behov finns.

Sjukresor

Vad är en sjukresa?

En sjukresa är en resa mellan folkbokföringsadressen och stället där man får vård och behandling.

Vart vänder jag mig?

Region Skåne är ansvarig för sjukresor. På Region Skånes webbplats kan du läsa mer om vad som gäller och vart du vänder dig.

Ledsagning

Ledsagarservice ska underlätta för dig att ta dig till och att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Servicen är individuell. Insatsen är behovsprövad.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om ledsagare vänder du dig till LSS/SoL-handläggaren. Utförare av insatsen finns både i kommunal och privat regi.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller i hela landet där lokal trafikföreskrift om parkering utfärdats, normalt på allmänna platser såsom gator, vägar och allmänna parkeringsplatser.