Sysselsättning och stöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och vill hitta jobb, studier eller något att göra kan få hjälp av oss på socialförvaltningen. Hör av dig så hjälps vi åt!

Hör i första hand av dig till mottagningsenheten, kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Vi hjälper dig till arbete eller studier

Vill du arbeta eller börja studera så hjälper våra arbetsspecialister dig på dina villkor. Våra arbetsspecialister utgår från dina behov, intressen och förmågor när ni tillsammans gör upp en plan – enligt IPS-metoden (individuell placering med stöd).

Vi börjar tidigt söka jobb tillsammans med dig och det kan göras på olika sätt beroende på dina förmågor och önskemål. Det kan handla om traditionella sökvägar, informella nätverk eller personliga kontakter med arbetsgivare. Vid en anställning kommer arbetsspecialisten att erbjuda dig individuellt anpassat stöd på eller utanför arbetet. Vi har inga färdiga jobb att erbjuda utan söker tillsammans med dig.

Vi går alltid tillväga på det sätt som du önskar. Vi kan hjälpa dig med allt från att skriva CV, träna inför intervjuer och ge ekonomiska råd till att kontakta arbetsgivare och närvara vid intervjuer. Stödet är inte tidsbegränsat utan finns kvar så länge du behöver det.

För att ha rätt till dessa stödinsatser ska du:

  • vilja arbeta eller studera inom en snar framtid
  • vara i arbetsför ålder
  • bo i Lunds kommun
  • ha en psykisk funktionsnedsättning och en kontakt inom psykiatrin

Arbetsterapeuter ger stöd

Arbetsterapeuterna hjälper brukare med stöd och struktur i hemmiljön vilket möjliggör dagliga aktiviteter och ökar självständigheten. Kognitiva hjälpmedel som förskrivs till personer med psykiska funktionshinder kan kompensera för nedsatta eller förlorade funktioner men även träna upp personens förmåga. För att vara berättigad till stöd behöver du ha en kontakt inom specialistpsykiatrin.

Arbeta på Arbetscentrum

På Arbetscentrum har vi daglig sysselsättning. Det är ingen arbetsträning för att sedan gå ut i vanlig anställning utan det är här du har ditt jobb. Här finns arbetsgrupper med olika inriktning: snickeri, trädgård/service, sömnad, kök, café och media. Du som deltar i grupperna får även ett erbjudande om friskvård.

Allt som tillverkas på Arbetscentrum kommer att komma någon kund till godo, till exempel som beställningsarbeten eller som varor i butiken och caféet.

Arbetscentrum inom socialpsykiatrin i Lunds kommun

Besöksadress: Arbetscentrum, Tage Erlanders väg 6, Lund
Telefon: 046-359 69 37

Besöksadress till våra arbetsspecialister inom IPS och arbetsterapeuter på Kristallen, Brotorget 1 i Lund

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sysselsattning