Sysselsättning och stöd

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och behöver stöd i vardagen, sysselsättning eller stöd tillbaka till jobb eller studier kan få hjälp av oss på socialförvaltningen. Hör av dig så hjälps vi åt!

Hör i första hand av dig till mottagningsenheten, kontaktuppgifter nedan.

Arbetscentrum

På Arbetscentrum har vi daglig sysselsättning. Det är ingen arbetsträning för att sedan gå ut i vanlig anställning utan det är här du har ditt jobb. Här finns sex arbetsgrupper med olika inriktning: sömnad, verkstad, inramning, kök, service och café. Allt som tillverkas på Arbetscentrum kommer att komma någon kund till godo, till exempel som beställningsarbeten eller som varor i butiken och caféet.

Besöksadress: Arbetscentrum, Tage Erlanders väg 6, Lund
Telefon: 046-359 69 37

Stöd och arbete

Våra arbetsterapeuter inom Stöd och arbete hjälper dig med stöd och struktur i vardagen, vilket möjliggöra daglig aktivitet och ökar din självständighet. Vi kan förskriva kognitiva hjälpmedel som kompensation för nedsatta eller förlorade funktioner och erbjuda andra insatser i din bostad eller ditt arbetsliv.

Vill du komma ut i arbetslivet på den öppna arbetsmarknaden eller börja studera har vi arbetsspecialister som kan hjälpa dig. Vi jobbar med ett individanpassat stöd enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support). Utmärkande för insatsen är att sökandet efter arbete inleds tidigt och att arbetsspecialisten tillsammans med dig tar kontakt med möjliga arbetsgivare. Vi har inga färdiga jobb att erbjuda utan söker tillsammans med dig. Processen utformas alltid utefter det stöd du önskar. Vi kan hjälpa dig med allt från CV-skrivande, intervjuträning och ekonomisk rådgivning till att kontakta arbetsgivare och närvara vid intervjuer. Stödet är inte tidsbegränsat utan finns kvar så länge du behöver det.

För att ha rätt till dessa stödinsatser ska du:

  • vilja arbeta eller studera inom en snar framtid
  • vara i arbetsför ålder
  • bo i Lunds kommun
  • ha en psykisk funktionsnedsättningar och en kontakt inom psykiatrin 

Besöksadress: Stöd och arbete, Stora Södergatan 15 i Lund 

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se