Gruppboendet Utsättaregränd

Utsättaregränden är ett gruppboende för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Boendet är bemannat dygnet runt. På boendet finns 14 lägenheter.

Enhetschef: Ewa Langerbeck, 046-359 66 36, E-post: ewa.langerbeck@lund.se
Föreståndare: Mikael Törnqvist, 046-359 69 95, E-post: mikael.thornqvist@lund.se

Adress: Utsättaregränden 1, LUND
Telefon: 046-359 69 95

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22 
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök

Boendeenheten

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel):  046-359 50 00
Telefax: 046-359 52 22
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Enhetschef: Katharina Olsson
Telefon: 046-359 99 75
E-post: katharina.olsson@lund.se