Bostad med särskild service

Bostad med särskild service är ett boendealternativ för dig med en allvarlig psykisk funktionsnedsättning som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Ansökan

För att få plats på något av våra gruppboenden behöver du ett så kallat bistånd från socialförvaltningen. Du ska vara över 21 år. Kontakta oss på Mottagningsenheten för mer information. Kontaktuppgifter finns under "Kontakt" längst ner på sidan.

Lättläst

Lättläst information om bostad med särskild service finns på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se.

Bostäder med särskild service i Lund

Bardisangrändens äldreboende utifrån

Bardisangränd

Bardisangränden är ett seniorboende på Annehem i Lund förpersoner som har en psykisk funktionsnedsättning och är över 55 år.

Gruppboende Häradsvägen från utsidan

Häradsvägen

Häradsvägen 40 är ett gruppboende för personer som har en psykosocial funktionsnedsättning och behov av en högre psykiatrisk omvårdnad. Boendet är bemannat dygnet runt, alla dagar.

Ladugårdsmarkens gruppboendes uteplats

Sakförarevägen

Sakförarevägens gruppboende är för personer som har en hög funktionsnivå, det vill säga som trots sin psykosociala funktionsnedsättning klarar mycket på egen hand. Gruppboendet har 6 platser.

Boendet Nya Magistratsvägen och gatan utanför

Nya Magistratsvägen

Nya Magistratsvägen är ett boende för män upp till 55 år som ingår i en LARO-behandling. (LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering för opioidberoende.)

Utsättaregränd

Utsättaregränden är ett gruppboende för personer som har en psykisk funktionsnedsättning. Boendet är bemannat dygnet runt. På boendet finns 14 lägenheter.

Boendet Fäladstorget och dess innergård.

Fäladstorget

Fäladstorget är ett seniorboende för personer som har en kognitiv/psykisk funktionsnedsättning på grund av långvarig psykisk ohälsa eller till exempel missbruk.

Luzernvägen

Stödhuset Luzernvägen är till för personer som har en hög funktionsnivå, det vill säga som trots sin psykiska funktionsnedsättning klarar mycket på egen hand.

Margaretavägens boende och trädgård

Margaretavägen

Margaretavägen är ett boende med åtta lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Bild på boendet Soldatgatan

Soldatgatan

Soldatgatan är ett nybyggt gruppboende för personer med samsjuklighet: psykisk funktionsnedsättning och missbruk.

Relaterad information

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22 
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök

Boendeenheten

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel):  046-359 50 00
Telefax: 046-359 52 22
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Enhetschef: Katharina Olsson
Telefon: 046-359 99 75
E-post: katharina.olsson@lund.se