Boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om boendestöd.

Boendestöd är ett stöd i hemmet som kan ges individuellt till vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Du bor i egen lägenhet. Stödet handlar om att underlätta din vardag, både i och utanför hemmet och öka dina möjligheter till ett normalt liv och delaktighet i samhället.

Boendestöd är kostnadsfritt och ska inte förväxlas med hemtjänst.

En viktig aspekt av stödinsatserna är att planerade uppgifter görs tillsammans. När du beviljas boendestöd görs en plan för hur ditt stöd ska se ut. Denna planering görs tillsammans med din boendestödjare.

Så här ansöker du

Om du fyllt 18 år och upplever att du har behov av insatser utifrån en psykisk funktionsnedsättning ska du kontakta oss på mottagningsenheten. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Enhetschef Stöd i boende Söder

Enhetschef: Bo Dahlqvist
E-post: bo.dahlqvist@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/boendestod

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se