Psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning

Du som behöver särskild hjälp på grund av psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd, boende, sysselsättning och service utifrån dina behov av oss inom socialtjänsten.

Om du inte redan har en kontakt på socialförvaltningen och är osäker på vem du bör vända dig till, kan du börja med att kontakta Mottagningsenheten. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

På Mottagningsenheten kan du med psykisk ohälsa eller missbruksproblem få vägledning och stöd. Detsamma gäller dina anhöriga. Enheten erbjuder personliga möten eller telefonsamtal där vi tillsammans med dig går igenom problemen och sedan får du hjälp vidare till rätt instans.

Kommunens stöd till dig

Socialförvaltningen har i uppdrag att hitta bra lösningar tillsammans med dig som är vuxen och lever med en psykisk funktionsnedsättning eller en missbruksproblematik. I dag har vi flera olika former av stöd, boenden, sysselsättningar, öppenvårdsbehandling och rådgivning. Syftet är att ge dig bättre förutsättningar för att leva ett självständigt liv. Ibland handlar det bara om att få vardagen att fungera. Här kan du läsa mer om:

Vill du veta mer om psykisk hälsa och ohälsa? Under "Relaterad information" nedan hittar du bland annat Hjärnkoll som har mycket information om psykisk ohälsa-somsidan om 10 myter om psykisk ohälsa!

Ansvariga chefer

Verksamhetchef, Socialpsykiatri: Anna Burston
Telefon: 046-359 64 88
E-post: anna.burston@lund.se

Verksamhetschef, Vuxen: Ricardo Espinoza
Telefon: 046-359 65 39
E-post:ricardo.espinoza@lund.se

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22 
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök