Nyheter och nyhetsarkiv

Oktober

2020-10-16

Lilla Caféet öppet igen

Lilla Caféet har öppnat upp sin verksamhet igen, där våra pensionärer kan njuta av fantastiskt god hembakad fika och mat.

2020-10-16

Färgsprakande butiken Titta in har öppnat igen!

Tisdagen den 13 oktober öppnade butiken Titta in upp dörrarna för sina kunder igen. I den lilla affären på Stora Södergatan 19 kan ni handla hantverk som alla dagliga verksamheter i Lunds kommun har varit med och skapat.

2020-10-14

Försenade fakturor

2020-10-06

Senaste nytt från träffpunkterna

Den 1 oktober öppnade träffpunkterna Möllaregården, Linero och Dalby för besök igen. Övriga träffpunkter håller fortsatt stängt.

September

2020-09-10

Kartläggning av hedersproblematik i Lunds kommun genomförd

För att öka kunskapen om och stärka kommunens arbete med hedersproblematik har Lunds kommun genomfört en kartläggning av hedersproblematiken inom kommunen. Kartläggningen visar att verksamheter är engagerade och att förväntningarna på det fortsatta arbetet är höga. Problem och utmaningar är synliggjorda, samtidigt som önskemål och behov är tydliga och samstämmiga.

2020-09-03

Svårt att hitta rätt inom socialtjänsten? Välkommen på öppen mottagning!

Välkommen på öppen mottagning hos socialtjänsten i Lund, varje tisdag klockan 13-14.30.

Augusti

2020-08-20

Storsatsning av kommunen, Finsam och ESF för att få fler Lundabor självförsörjande

Lunds kommun och Finsam i Lund gör nu en gemensam storsatsning på riktade stödinsatser till de medborgare som står längst ifrån arbetsmarknaden. Målet är att de ska kunna hitta, få och behålla ett arbete. Projektet ägs, drivs och finansieras av Finsam i Lund samt Europeiska socialfonden (ESF). Totalt satsas 20 miljoner kronor under två år, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

2020-08-03

Är du utsatt för våld eller hot hemma?

Känner du dig otrygg, rädd eller har blivit skadad av någon? Eller är du orolig för någon i din närhet? Det finns hjälp att få för både vuxna och barn. Även du som själv använt psykiskt eller fysiskt våld mot någon som står dig nära kan få hjälp.

Juli

2020-07-07

Lunds kommun går före i digital äldreomsorg

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har utsett Lund till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Vad innebär det? Och varför är just Lund en av modellkommunerna? I den här filmen berättar vi mer.

Juni

2020-06-29

Utomhusbesök på äldreboenden

Vi öppnar nu upp för möjligheten att under kontrollerade former låta anhöriga och brukare träffas, utan att riskera att utsätta sig själva eller andra för smitta. Vi följer det nationella besöksförbudet på äldreboenden som gäller till och med den 31 augusti och därför kommer besöken att arrangeras utomhus.

2020-06-26

Råd vid värmebölja

Hur du upplever temperaturen bestäms av en mängd faktorer såsom lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet, luftfuktighet, aktivitet och klädsel.

2020-06-24

Mariamottagningens arbete ger ett bra stöd till unga i missbruksfrågor

”De är inte bara bra på det de gör, de har bra kontakter också.” Nästan alla unga som söker stöd hos Mariamottagningen i mellersta Skåne upplever att de blir lyssnade på och att deras hälsa förbättras avsevärt. Mariamottagningens verksamhet uppfattas som något mycket positivt av alla berörda aktörer. Det visar en färsk utvärdering.

2020-06-16

Nyfikenhet lockar till promenader

Vår värdinneservice i Lunds Kommun ordnar på grund av covid-19 för tillfället inga gemensamma aktiviteter för våra seniorer. Detta är dock inget hinder för våra fantastiska värdinnor, som med kreativitet och omsorg skapar nya idérika aktiviteter.

2020-06-04

Kriscentrums arbete förbättrar fysisk och psykisk hälsa hos våldsutsatta

De allra flesta som söker stöd hos Kriscentrum i mellersta Skåne upplever att de får adekvat hjälp och att deras hälsa förbättras avsevärt. Det visar en enkätundersökning bland de personer som kontaktat mottagningen.Enkätundersökningen gjordes vintern 2019 med en femtedel av de personer som varit i kontakt med Kriscentrum under 2019.

April

2020-04-30

Tips till unga för att förebygga hemlöshet i Lund

Varje år blir många ungdomar i Lund hemlösa, till stor del som en följd av bostadsbristen i Lund. Många ungdomar vet inte att de måste stå i kö under lång tid, ofta mer än två år, för att ha chans att få en bostad.

2020-04-15

Anhörigcenter utökar telefontiden

Anhörigcenter erbjuder råd och stöd till personer som hjälper eller vårdar någon i sin närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning. För att kunna ta emot fler samtal av oroliga anhöriga till personer i riskgrupp för coronaviruset utökar Anhörigcenter nu sin telefontid.

2020-04-15

Sök försörjningsstöd med vår e-tjänst!

Från den 15 april kan du som behöver försörjningsstöd göra alla ansökningar - även nyansökningar - på datorn eller i mobilen, med hjälp av vår e-tjänst. För att kunna ansöka behöver du ha BankId e-legitimation och vara folkbokförd i Lunds kommun.

2020-04-03

Ta hjälp av våra uppsökande socialarbetare!

Om du har kontakt med Lundabor som är över 18 år och som du tror kan behöva stöd på kvällstid, kan du ta hjälp av våra uppsökande socialarbetare.

2020-04-01

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på alla äldreboenden i landet för att förhindra spridningen av coronaviruset bland äldre.

2020-04-01

”Att gå en föräldrautbildning har hjälpt vår familj oerhört mycket”

Att det kan vara tufft att vara förälder i perioder, känner nog alla som har barn igen. Vi har pratat med en Lundaförälder som valt att gå föräldrautbildningen Komet för barn i åldern 3-11 år. Komet står för kommunikationsmetod och är en kostnadsfri utbildning som erbjuds av socialförvaltningen i Lund och riktar sig till de föräldrar som haft konflikter med sitt barn under en längre tid. Att delta i en utbildning är kostnadsfritt och du kan göra det utan att bli journalförd hos socialförvaltningen.

Mars

2020-03-30

Förseningar gällande årets avgiftsberäkningar och bidragsbeslut inom äldreomsorg och LSS

Den årliga omräkningen av avgifter och beslut av bidrag inom äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning är försenad. Vi ber alla med äldreomsorg och LSS-insatser om överseende med detta.

2020-03-10

Nu blir det enklare att bekräfta föräldraskap!

Nu gör vi det enklare att bekräfta föräldraskap i Lund. Nyblivna föräldrar som bor ihop kan enkelt boka tid eller beställa handlingar via en e-tjänst och öppettiderna utökas.

Februari

2020-02-07

Avgiftsförändringar inom äldre- och handikappomsorgen

Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. De nya avgifterna gäller från och med den 1 mars 2020.

Januari

2020-01-10

Flera fall av bedrägeriförsök mot äldre

På flera håll i Skåne har äldre utsatts för bedrägeriförsök via telefon eller hembesök.

2020-01-08

Problem med ekonomin? Kontakta våra budget- och skuldrådgivare

Så här i januari kan det ibland vara tufft att få pengarna att räcka. Våra budget- och skuldrådgivare erbjuder kostnadsfri rådgivning till dig som bor i Lunds kommun och har problem med ekonomin.