Nyheter och nyhetsarkiv

December

2018-12-05

Utökat krav på tillstånd från 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 utökar IVO kravet på tillstånd för att få bedriva verksamhet.

2018-12-03

Ett hållbart livskoncept - pilotmodell testas på Linero

Inflyttning i modulerna skedde i månadsskiftet november/december 2018. Ett hållbart livskoncept, där barnens trygghet, skydd och utveckling står i fokus. Så skulle man kunna beskriva den nya samarbetsmodell som testas på Linero i Lund, där det nu är dags för inflyttning i 24 lägenheter. Rent konkret betyder modellen att nyanlända familjer kan flytta in i modulbostäder med tillfälliga bygglov.

Oktober

2018-10-17

Mariamottagning öppnar för unga

Nu har Mariamottagningen Mellersta Skåne öppnat för unga här i Lund. Mottagningen är en tydlig satsning för att i tidigt skede erbjuda specialiserat stöd till unga med riskkonsumtion av droger eller alkohol.

September

2018-09-06

Nu är bostäderna i Genarp snart inflyttningsklara!

Veidekke och Riksbyggen bygger 32 nya lägenheter i Genarp med beräknad inflyttning i etapper under maj-augusti 2019. - Behovet av bostäder är fortsatt stort i Lunds kommun och det är därför glädjande att bygget av dessa 32 lägenheter nu är i gång. De är efterlängtade, säger Sara van Lunteren, chef för bostadsavdelningen på Serviceförvaltningen i Lunds kommun.

Juni

Maj

April

Mars

2018-03-19

Hur jobbas det med kvalitet och patientsäkerhet inom vård och omsorg?

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är en sammanfattning av hur vård- och omsorgsförvaltningen jobbar med kvalitet och patientsäkerhet. 2017 års rapport är sammanställd och redovisades för vård- och omsorgsnämnden 14 mars.

Februari

Januari