Nyheter och nyhetsarkiv

December

2018-12-05

Utökat krav på tillstånd från 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 utökar IVO kravet på tillstånd för att få bedriva verksamhet.

Oktober

2018-10-29

Ett Kriscentrum som gör skillnad

Det handlar om våld i nära relationer, ett mycket smärtsamt våld som drabbar alla parter hårt och som ofta medför svåra känslor av skam och skuld. Kriscentrum mellersta Skåne har utvärderat sitt stöd till våldsutsatta och våldsutövare från kommunerna i Lund, Lomma, Kävlinge, Svalöv, Eslöv, Höör och Staffanstorp. Ett 80-tal personer har svarat och resultatet är mycket starkt.

2018-10-17

Mariamottagning öppnar för unga

Nu har Mariamottagningen Mellersta Skåne öppnat för unga här i Lund. Mottagningen är en tydlig satsning för att i tidigt skede erbjuda specialiserat stöd till unga med riskkonsumtion av droger eller alkohol.

Augusti

Juni

2018-06-21

Bostad Först: ”Ni kan rädda liv!”

Janne var missbrukare och hemlös, men lever nu ett skötsamt liv i egen lägenhet genom socialförvaltningens metod Bostad Först. "Lägenheten har jag i höst haft i två år! Det är nästan overkligt."

Maj

April

2018-04-18

Yrkesverksam socionom – och forskare

Mycket av det dagliga arbetet som sker i socialtjänsten grundar sig i väl beprövad erfarenhet. Socialt arbete har varit en vetenskaplig disciplin sedan 1970-talet, och än i dag är det relativt liten andel av verksamheten som är baserad på vad forskning kommit fram till. Men allt fler socionomer vidareutbildar sig på master- och forskarnivå, vilket knyter ihop forskarvärld och praktik. En som gjort detta är Maria Svensson på socialförvaltningen i Lund.

Mars

2018-03-19

Hur jobbas det med kvalitet och patientsäkerhet inom vård och omsorg?

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen är en sammanfattning av hur vård- och omsorgsförvaltningen jobbar med kvalitet och patientsäkerhet. 2017 års rapport är sammanställd och redovisades för vård- och omsorgsnämnden 14 mars.

Februari

2018-02-19

”Det handlar om fingertoppskänsla”

För många Lundabor som behöver försörjningsstöd är det en kortvarig insats, men för andra kan försörjningsstödet sträcka sig över månader, kanske flera år.

2018-02-01

Arbetsmiljöverket avslutar ärende

Arbetsmiljöverket avslutar ärendet om socialsekreterarnas arbetsmiljö på Kristallen.

Januari

2018-01-29

Brukarnas berättelser spelar en avgörande roll i framtidens socialpsykiatri

Brukarnas berättelser om återhämtning från psykisk ohälsa stod i centrum på Socialpsykiatrins dag som ägde rum i torsdags där cirka 220 personer deltog. "Det är ett paradigmskifte", sa enhetschef Ewa Langerbeck. "Återhämtning är att kunna sätta sig i förarsätet i sin egen bil."

2018-01-10

Tolkförmedlingen i Lund – en bit av världen

Mitt i Lund med utsikt över Vårfrugatan och Stadshallen ligger Lunds kommuns tolkförmedling. Verksamheten är som den låter: förmedling av tolkar som behärskar olika språk och kulturer.