Ny färdtjänstleverantör till hösten

6 maj, 2021

Lunds kommun har genom en direktupphandling tecknat ett ettårigt avtal med Telepass AB med trafikstart 1 oktober 2021. Detta görs i avvaktan på att domstol ska avgöra Cabonlines överprövning av den nyligen genomförda upphandlingen.

ung rullstolsburen man bokar resa i dator

Med det nya avtalet ska färdtjänstresenärerna få en bättre färdtjänst, med ett särskilt fokus på bemötande och punktlighet. Bonus kommer att utgå till trafikföretaget om de lyckas med kvalitetshöjningen och resenärernas svar på kundundersökningar kommer att vara helt avgörande.

Avtalet innebär också en rad förändringar. De som vill ska till exempel kunna boka sin resa via en app i mobilen eller på en dator. Likadant kommer betalningen företrädesvis inte att ske via kontantbetalning i bilen, utan egenavgifterna kommer att faktureras i efterhand. Information kommer att finnas i god tid inför övergången till det nya avtalet för att övergången ska vara så smidig som möjligt för resenärerna. 

Trots den korta framförhållningen har Telepass med deras underleverantör DRT garanterat att de kan genomföra uppdraget med samma utfästelser som i deras anbud, vilket bedömdes leverera den högsta kvaliteten. Kommunen jobbar nu tillsammans med Telepass/DRT Solution för att övergången ska bli så sömlös som möjligt.

Läs mer om den ursprungliga upphandlingen