Ny entreprenör för färdtjänsten

11 mars, 2021

Lunds kommuns har tagit beslut om en ny entreprenör för färdtjänsten.

Lunds kommuns tekniska nämnd har tagit beslut om att Telepass AB ska köra färdtjänst tillsammans med DRT Solutions AB som underentreprenör från och med 1 oktober 2021.

Nämndens beslut den 10 mars är ett tilldelningsbeslut vilket innebär att alla företag som lämnade godkända anbud i upphandlingen kan begära överprövning av beslutet inom 10 dagar. Om beslutet inte överprövas kan Lunds kommun teckna avtal med entreprenören.

Det nya avtalet innebär bland annat att resorna kommer att köras av förare som har färdtjänst som sitt enda uppdrag och att du som har färdtjänst kommer att kunna beställa din resa digitalt, inte bara per telefon som idag. Mer information om vad avtalet innebär för dig som har färdtjänst kommer när det närmar sig trafikstart.

Relaterad information