Tips till unga för att förebygga hemlöshet i Lund

30 april, 2020

Varje år blir många ungdomar i Lund hemlösa, till stor del som en följd av bostadsbristen i Lund. Många ungdomar vet inte att de måste stå i kö under lång tid, ofta mer än två år, för att ha chans att få en bostad.

Ett annat bekymmer är att många unga Lundabor har svårt att få behålla sin bostad eftersom de inte betalar i tid, missköter bostaden, inte följer de regler som finns vad gäller ordning, skötsel eller försäkring.

I filmerna nedan ges ett antal tips till unga i Lund för att undvika att de blir utan bostad. 

Det finns även fler tips att ta del av på lund.se/ungbostad

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se