Maria-mottagning öppnar i Lund under hösten

24 maj, 2018

I nyrenoverade lokaler på Sparta i Lund öppnar under hösten en Maria-mottagning: Maria Mellersta Skåne.

Detta är Maria Mellersta Skåne

Maria Mellersta Skåne är en integrerad öppenvårdsmottagning som vänder sig till barn och unga upp till 24 år som har ett riskbruk, missbruk eller skadligt bruk och beroende av alkohol eller droger. Även familj och nätverk är välkomna.

Maria Mellersta Skåne kommer att ligga i Spartahuset på Tunavägen i Lund. Det kommer att öppna hösten 2018.

Samarbetspartners

Enheten är ett samarbete mellan Skånes mellersta kommuner (Lund, Kävlinge, Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör) samt Region Skåne (Barn-och Ungdomspsykiatrin, Vuxenpsykiatrin Lund och primärvården).

Medarbetare

Det integrerade teamet består av samordnare, kurator, socialsekreterare, sjuksköterska, specialistläkare och medicinsk sekreterare.

Just nu pågår rekrytering till teamet som ska arbeta på Maria Mellersta Skåne. 

Maria i Skåne

Det finns flera Maria-mottagningar i Skåne. Ett gemensamt koncept för alla Maria-mottagningar i Skåne finns framtaget och utgör grunden för arbetet för Maria Mellersta Skåne.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se