Ingen ska behöva omkomma eller skadas i bränder

6 december, 2017

Äldre personer är överrepresenterade i dödsbränder. 2016 omkom 107 personer i bränder i Sverige. Hälften av dessa var över 65 år.

Räddningstjänst Syd gör hembesök för att se över din brandsäkerhetDetta beror såklart inte på åldern i sig utan någon form av kognitiv eller fysisk funktionsnedsättning. Till exempel ökar risken att drabbas av brand då man inte är stadig på handen och hanterar cigaretter och tändstickor, minnesproblematik är ofta kopplat till torrkokningar på spisen och fysiska begränsningar gör det svårare att agera eller utrymma.

Många av de som omkommer är kända sedan tidigare och har insatser som till exempel hemtjänst eller trygghetslarm. De som är i riskzonen är alltså redan identifierade. För att förebygga dessa bränder behöver vi på räddningstjänsten hjälp av den personal som dagligen träffar sina brukare för att identifiera de som har behov av förstärkt brandskydd, och se över säkerheten i bostadsmiljön utifrån:

  • Förmåga att upptäcka en brand. Alla ska ha minst en fungerande brandvarnare hemma. Vid hörselnedsättning finns hjälpmedel såsom blixtljus eller vibrationskudde.
  • Förmåga att agera vid en brand. Vi rekommenderar att alla har en brandsläckare och en brandfilt hemma.
  • Förmåga att utrymma vid en brand. Om man inte kan släcka själv ska man lämna bostaden och stänga inne branden samt larma 112 (kan göras via trygghetslarmet om det är lättare).
  • Brandrisker i hemmet. Den vanligaste orsaken till dödsbränder är rökning. Den vanligaste orsaken till bränder är spisen.

Anpassat hembesök

Om ni identifierat en person med behov av förstärkt brandskydd så kommer vi gärna ut, för att tillsammans med er göra ett kostnadsfritt hembesök.

Har du frågor eller vill boka ett anpassat hembesök är du välkommen att höra av dig till:
E-post: Senior.lund@rsyd.se
Telefon: 046- 540 47 74

Här kan du läsa mer om vad Räddningstjänst Syd kan hjälpa och ge tips om.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se