Hur arbetar vi med missbruksfrågan? Uppdaterat program

24 november, 2017

Träffa politiker och tjänstemän från socialförvaltningen. Den 6 december klockan 17 är alla välkomna för ett informationsmöte med frågestund om missbruk.

Program:

Klockan 1718

Inledning av socialnämndens ordförande Eva S Olsson och socialdirektör Annika Pettersson.

Bakgrund: Utvecklingssekreterare Peter Hagberg berättar om socialförvaltningens utvecklingsarbete inom missbruksområdet och framtida utmaningar samt om missbruk och beroende i allmänhet.

Presentation av arbetet med förvaltningens brukarråd. Socialsekreterarna Camilla Eskilsson och Jennie Göransson Skarp.

Nuläge och framtid. Enhetschef Christina Schoug och utvecklingssekreterare Peter Hagberg.

Klockan 18–19

Frågestund och diskussion.

Tid

Onsdag 6 december klockan 17 till cirka 19.

Plats

Platsen för mötet är Kristallens foajé, Brotorget 1, Lund.

Om du åker kollektivt är det bäst att stiga av hållplats Lund C. Om du kommer med bil kan det vara enklast att parkera på Spoletorp (Spolegatan) och gå över Skyttelbron till Kristallen.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se