Socialrådgivarna

Socialrådgivarna arbetar med dig som har problem med missbruk, en psykosocial funktionsnedsättning eller båda. Vi arbetar också med personer som har stödboende genom socialförvaltningen.

Vill du träffa en socialrådgivare ska du först ha ett bistånd. Bistånd är ett beslut som ger dig rätt att ta del av våra insatser.

Kontakta Mottagningsenheten för mer information, se nedan.

Det här gör socialrådgivare

Vi har flera olika modeller för stöd vid missbruk, och vilket stöd du vill ha och behöver planerar du tillsammans med din socialsekreterare när du ansöker om hjälp.Vi arbetar med motiverande samtal och psykosocialt förändringsarbete.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor

Postadress: Socialförvaltningen, Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: 
Baravägen 1, Lund
Telefon: 046-17 89 30  
Öppen mottagning: Vardagar kl. 1314 (eller enligt överenskommelse)

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se