Är du anhörig till en person med missbruksproblematik?

Vår socialtjänst anordnar anhöriggrupper för dig som är anhörig till en person som har missbruks- eller beroendeproblematik och i behov av stöd, enligt metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). I gruppen får du möjlighet att dela dina erfarenheter och tankar med andra som befinner sig i liknande situation.

Varför ska jag delta i en grupp för anhöriga?

Forskning visar att anhöriga som deltagit i CRAFT har mindre ångest och depression och även fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

Gruppen vänder sig till dig som är bosatt i Lunds kommun och du deltar kostnadsfritt. Om den anhörige är under 24 år kan du delta i grupper hos Mariamottagningen Mellersta Skåne, som vänder sig till dig som är bosatt i Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lund och Lomma.

Föranmälan krävs för att du ska kunna delta i gruppen. CRAFT rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer (2015) som insats för anhöriga.

Grupper för dig med en anhörig över 24 år

Aktuella kursdatum

Nästa kursstart är den 3 februari klockan 16.30-19.00. Kursen pågår under tio veckor.

Plats

Uppstartsmötet hålls på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, Lund. 

Anmälan och information

Kontakta Lina Tingström för att anmäla dig, e-post lina.tingstrom@lund.se telefon 046-359 46 58.

Grupper för dig med en anhörig under 24 år

Aktuella kursdatum

Nästa kursstart är den 30 januari klockan 9.00-11.00. Kursen pågår under tio veckor.

Plats

Mariamottagningen, Tunavägen 39 L (Sparta) i Lund

Anmälan och information

Kontakta Mariamottagningen för att anmäla dig, telefon 046-17 40 99.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/craft

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se