Handläggare för personer med funktionsnedsättning

Ring numret intill det datum i månaden då du är född. Om vi inte svarar får du gärna lämna ett meddelande på våra telefonsvarare.

Du är född Handläggares telefonnummer
dag 1, 3, 4 046-359 77 91
dag 2, 26 och 15 januari-juni 046-359 62 44
dag 5, 8, 18 046-359 62 04
dag 6, 7 046-359 61 93
dag 9, 24 juli-dec, 31 januari-juni 046-359 62 46
dag 10, 19 och 15 juli-december 046-359 96 72
dag 11, 14 och 13 juli-december 046-359 79 68
dag 12, 20, 22 046-359 63 89
dag 25, 27, 13 januari-juni 046-359 62 42
dag 16, 17 och 24 januari-juni 046-359 83 45
dag 21, 23 och 31 juli-december 046-359 56 87
dag 28, 29, 30 046-359 63 83

Kontakt

Enhetschef: Helen Meyer
E-post: helen.meyer@lund.se
Telefon: 046-359 62 13

Verksamhetsansvarig för Myndighetsfunktionen: Lena Carlereus
Telefon: 046-359 63 66