Handläggare

Vilken handläggare du ska kontakta beror på vem du är. Nedan finns kontaktuppgifter till handläggare för dig som:

Är över 65 år och bor hemma

Bor på äldreboende

Bor utanför Lunds kommun och vill flytta till äldreboende inne i Lund

Har en funktionsnedsättning

Om du är vårdgivare och vill komma i kontakt med planeringsteamet (tidigare SVPL-teamet) ska du använda det gemensamma IT-stödet Mina planer.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/handlaggare

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se