Du bor utanför Lunds kommun

Du som bor utanför Lunds kommun och vill ansöka om plats på äldreboende hittar kontaktuppgifter till biståndshandläggarna här.

Beroende på vilket datum i månaden du är född ska du ringa ett visst telefonnummer. Se listan nedan.

Telefontider: måndag - fredag kl 08.10-09.40

Hitta det datum då du är född, och ring telefonnumret intill

1-10: 046-359 51 89
11-20: 046-359 75 67
21-31: 046-359 66 20

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se