Du bor hemma och är över 65 år

Telefonnummer

Telefontider: måndag–fredag kl 08.30–09.30

Beroende på vilket datum i månaden som du är född, ska du ringa olika telefonnummer för att nå biståndshandläggarna. Du som anhörig ska ringa telefonnumret intill det datum som din närstående är född.

Hitta det datum då du är född, och ring telefonnumret intill

1, 9 (jan-juni), 27:046-359 92 07
2, 8 (jan-juni), 25: 046-359 66 70
3, 16, 30 (juli-dec): 046-359 65 31
4, 11, 15 (april-sept):046-359 56 03

5, 18, 30 (jan-juni): 046-359 54 86
6, 15 (okt-mars), 26: 046-359 55 03
7 (okt-mars), 21, 23:046-359 82 04
7 (april-sept), 13, 14:046-359 97 15

8 (juli-dec), 12, 28:046-359 73 40
9 (juli-dec), 20, 22: 046-359 64 61
10, 19, 31: 046-359 82 47
17, 24, 29:046-359 57 25

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se