Tolkförmedling

Via Tolkförmedlingen i Lund kan de som har behov av det få hjälp med tolkservice. Tolkförmedlingen servar med tolk- och översättningsuppdrag till myndigheter, företag och organisationer.

Våra tjänster

  • Kontakttolk
  • Dövblindtolkning, teckenspråkstolkning och vuxendövtolkning
  • Telefontolk, tolkar via telefon.
  • Kulturtolk, informerar om sitt hemland och sin kultur utifrån vissa teman såsom religion, barnuppfostran och könsroller.
  • Översättning, översätter skriven text.

Beställ online!

Vi rekommenderar att du beställer tolk viaTSR online.Kontakta oss för inloggningsuppgifter! Om ni behöver mer information kring hur man beställer tolkar online är ni välkommen att kontakta oss, så kommer vi ut och informerar.

E-post: tolk@lund.se

www.tsronline.se

Behöver du diskutera ditt behov av tolk kan du vända dig till vår tolksamordnare, e-post:tolk@lund.se.

Vår kompetens

Sammanlagt har tolkförmedlingen tillgång till ca 200 tolkar som behärskar ett 80-tal språk. Det är en yrkeskompetent tolk- och översättarkår med utbildade tolkar. Ett stort antal av tolkarna har även erhållit Kammarkollegiets auktorisation. Vi har funnits sedan 1975.

Vi ingår i Tolkservicerådet

Tolkservicerådet (TSR) är en rikstäckande organisation bestående av främst offentligt ägda tolkförmedlingar. Lunds kommuns tolkförmedling är medlem.

Varför tolka?

Människors möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, tankar och känslor samt att förstå andra är en förutsättning för att de ska kunna styra över sina liv och känna sig delaktiga i det svenska samhället. Företrädare för olika myndigheter har därför ett ansvar att anlita tolk vid kontakt med personer som inte behärskar svenska språket tillräckligt bra.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/tolkformedlingen

Kontakt

Tolkförmedlingen

Postadress: Socialförvaltningen, Tolkförmedlingen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:  Stora Södergatan 47, våning 2 (men tre trappor upp!), Lund
Telefon: 046-359 59 41
Öppettider: Vardagar 08–16, lunchstängt 12–13
Beställningar via telefon: 08.30–15, lunchstängt 12–13
E-post: tolk@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se