Flyktingenheten i Lund

Flyktingenheten är ett verksamhetsområde inom socialförvaltningen.

I verksamhetsområdet ingår:

  • flyktingenhet vuxna och familjer
  • flyktingenhet ensamkommande
  • enheten för boende ensamkommande
  • Tolkförmedlingen.

Flyktingenheten ansvarar för mottagandet av nyanlända flyktingar, boenden för de ensamkommande barnen, samhällsorientering och socialt stöd.

Flyktingenheten

  • utreder och beviljar andra insatser än boende.
  • ger vägledning om familjeåterförening.
  • ger vägledning kring ansökan om medborgarskap.

Boenden ensamkommande barn och unga

Vi har flera HVB-boenden för ensamkommande barn och några stödboenden för unga vuxna som är på väg att bli helt självständiga (kallas också stödboende). Barnen som kommer till Lund kan också bo i familjehem eller hos släktingar.

Behoven utreds

För barn och ungdomar som ska bo i kommunen en längre tid, alltså de som blivit anvisade till Lunds kommun, är kommunen skyldig att enligt socialtjänstlagen:

  • utreda barnens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende
  • utse god man
  • tillhandahålla skolgång.

När barnet fått uppehållstillstånd, utses en särskild förordnad vårdnadshavare.

Gruppträffar för barn och unga, Barn i start

Vi har gruppträffar för ensamkommande barn och nyanlända familjer. På träffarna får deltagarna lära sig mer om svenska traditioner och hur samhället fungerar i stort. Träffarna är gratis.

Läs mer om Barn i start här!

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Flyktingenheten

Postadress: Socialförvaltningen, Flyktingenheten, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
Telefax: 046-35 52 22

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se