Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att vara med och ansvara för och stötta en ung individ in i vuxenlivet och integrationen i Sverige.

Detta innebär uppdraget

pojke tittar på staketEn förordnad vårdnadshavare har den så kallade rättsliga vårdnaden. Detta innebär att man är en vägvisare för ungdomen och hanterar kontakter med myndigheter, sjukvård, skola och andra samhällsfunktioner. Du som blir särskilt förordnad vårdnadshavare blir också förordnad förmyndare, vilket innebär ett övergripande ansvar för barnets eller den unges ekonomi.

Uppdraget innebär inte föräldraskap, utan den dagliga omsorgen ordnas på annat vis. Vanligtvis genom att barnet eller ungdomen bor på HVB-hem eller i familjehem.

Kommunen betalar en ersättning på 2 000 kronor i månaden för uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare.

Här länkar vi till en skrift som berättar mer om uppdraget.

Är du intresserad? Skicka in en intresseanmälan!

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska du först skicka in din intresseanmälan via vår e-tjänst här. Sedan gör vi lämplighetsprövning med intervju samt kontroller i polisens belastningsregister, socialregistret, vägtrafikregistret LOB och Kronofogdemyndighetens register. Därefter, om allt ser bra ut, sker ett möte med barnet som du är tänkt att bli särskilt förordnad vårdnadshavare för.

Gör en intresseanmälan

Varför särskilt förordnad vårdnadshavare?

Mathilda Tarandi, handläggare kring frågor om särskilt förordnad vårdnadshavare, berättar:

"Utan vårdnadshavare står barnet utan det skydd och stöd som behövs för att dess rättigheter ska kunna tillvaratas. Därför är det viktigt att vi hittar vårdnadshavare så fort som möjligt, eftersom rättssystemet bygger på att underåriga har en ställföreträdare som ser till att barnets rättigheter och intressen tillgodoses."

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sarskiltforordnad