Bostäder för nyanlända

I mars 2016 infördes en ny lag som innebär att alla kommuner i Sverige är skyldiga att ta emot nyanlända som kommer hit efter anvisning från Migrationsverket. I år och förra året rör det sig, i Lunds fall, om totalt cirka 800 personer som bland annat ska erbjudas en bostad. Mot denna bakgrund är Lunds kommun i behov av att hitta både kort- och långsiktiga lösningar för att kunna bosätta de nyanlända i alla delar av kommunen. Inom ramen för Lundauppropet arbetar vi på olika sätt för att öka bostadsbyggandet.

Det byggs redan mycket i Lund, men bostadsbristen är en stor och växande utmaning. Kommunen har, i likhet med många av Sveriges kommuner, en stor utmaning när det gäller att få fram bostäder för såväl ensamkommande barn som övriga nyanlända flyktingar som kommunen blir anvisade. Det här kräver nya, kreativa och flexibla boendelösningar.I nyhetsflödet nedan berättar vi om olika initiativ.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bostaderfornyanlanda

Kontakt

Projektledare, bostadsförsörjning för nyanlända

Projektledare: Sara van Lunteren
Telefon: 046-359 50 75
E-post: sara.vanlunteren@lund.se