Invandring och integration

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Till exempel hur vi mottar nyanlända flyktingar så att de blir en del av Lund och vår utveckling. 

Antalet flyktingar har ökat drastiskt sedan två år. Under 2017 ska Lunds kommun ta emot cirka 900 personer - det är vuxna och familjer med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och familjeanknytningar.

Siffran för 2018 är inte fastställd men kommunens prognos är att det rör sig om något färre än under 2017. 

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/flykting

Kontakt

Flyktingsamordning

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor 

Telefon: 046-359 51 52
E-post: magdalena.titze@lund.se