Invandring och integration

Illustration, flykting

Vad innebär integration?

Integration handlar om hur vi tar tillvara allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett vilken etnisk och kulturell bakgrund som personen har. I Lunds fall kan det till exempel handla om hur vi tar emot nyanlända flyktingar, så de blir en del av Lund och vår utveckling.

Hur ser flyktingmottagandet ut i Lund?

Antalet flyktingar har ökat drastiskt sedan två år. Under 2017 ska Lunds kommun ta emot cirka 900 personer. De här personerna är vuxna och familjer med uppehållstillstånd, ensamkommande barn och familjeanknytningar.

Hur många flyktingar som Lund ska ta emot under 2018, är ännu inte fastställt. Kommunens prognos är dock att det handlar om något färre personer än under 2017.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/flykting

Kontakt

Flyktingsamordning

Magdalena Titze, samordnare för flyktingfrågor

Telefon: 046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se