Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner avser sådant som man normalt inte tar med vid flyttning.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses med hjälpmedel.

Du som äger din villa, innehar en bostadsrätt eller hyr en lägenhet kan söka bidrag. Anpassning i hyresrätt eller i den allmänna delen, såsom trapphus, till bostadsrätt kräver medgivande från fastighetsägaren.

Ansökan

Ansökningsblanketter kan erhållas från arbetsterapeut, handläggarna på bostadsanpassningen eller via nedanstående länk:

Vad är bostadsanpassningsbidrag och hur söker jag? - broschyr

Blankett för ansökan av bostadsanpassningsbidrag

Bilaga till ansökningsblankett om bostadsanpassningsbidrag

Så här fyller du i ansökningsblanketten

Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan medicinsk sakkunnig person som styrker din funktionsnedsättning och de problem som detta medför för boendet ska bifogas.

Ansökningsblankett och bilaga till ansökan skickas till:
Myndighetsfunktionen, Bostadsanpassningen, Box41, 221 00 Lund

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bostadsanpassning

Kontakt

Bostadsanpassning

Handläggare: Anna Mette Börebäck
Telefon: 046-359 83 48
E-post: annamette.boreback@lund.se

Handläggare: Malin Ohlin
Telefon: 046-359 51 22
E-post: malin.olin@lund.se

Enhetschef: Marie Wåhlander
Telefon: 046-359 97 14
E-post: marie.wahlander@lund.se