Hjälpmedel och bostadsanpassning

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteterna som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel. Det kan även innebära att du behöver anpassa din bostad.

Hjälpmedel

Om du fått en funktionsnedsättning och inte längre klarar att utföra de dagliga aktiviteterna som du gjort tidigare, kan du som en del av rehabiliteringen behöva hjälpmedel.

Exempel på hjälpmedel är gånghjälpmedel, rullstol, toalettförhöjning, badkarsbräda och minneshjälpmedel.

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan få bidrag för en skälig kostnad för nödvändiga åtgärder av anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Fasta funktioner avser sådant som man normalt inte tar med vid flyttning.

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att ditt behov inte kan tillgodoses med hjälpmedel.

Du som äger din villa, har en bostadsrätt eller hyr en lägenhet kan söka bidrag. Anpassning i hyresrätt eller i den allmänna delen, såsom trapphus, till bostadsrätt kräver medgivande från fastighetsägaren.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se