Trygghetslarm

Du som bor i eget boende har möjlighet att ansöka om och efter behovsprövning erhålla ett trygghetslarm. Trygghetslarmet är kopplat till vård- och omsorgsjouren.

Du kan larma genom att trycka på en bärbar larmknapp som man kan ha på sig i ett halsband eller som en klocka runt handleden. Trygghetslarmet fungerar endast i din bostad. När du trycker på din larmknapp så får du genom larmapparaten kontakt med personalen på vård- och omsorgsjouren. Efter behov kontaktar de antingen hemvårdspersonalen där du bor eller tillkallar en ambulans. Vård- och omsorgsjouren är bemannad dygnet runt.

Hur söker du trygghetslarm?

Du vänder dig till biståndshandläggaren (äldreomsorgen) eller LSS/SoL-handläggaren (personer med funktionsnedsättning), se länkar nedan. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Handläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Vård- och omsorgsjouren

Vård- och omsorgsjouren besvarar trygghetslarm för den som har behov av att tillkalla hjälp i akuta situationer. Vård- och omsorgsjouren är bemannad alla dagar dygnet runt.

Telefon:046-35 57 90
Fax:046-35 64 85
E-post:vardomsorgsjouren@lund.se

Avgift för trygghetslarm

Du betalar maximalt 227 kronor per kalendermånad för trygghetslarm. Avgift debiteras för varje påbörjad kalendermånad från att larmet installeras tills larmet nedmonteras av kommunens personal.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se