Trygghetslarm

Du som bor i eget boende har möjlighet att ansöka om och efter behovsprövning erhålla ett trygghetslarm. Trygghetslarmet är kopplat till vård- och omsorgsjouren.

Du kan larma genom att trycka på en bärbar larmknapp som man kan ha på sig i ett halsband eller som en klocka runt handleden. Trygghetslarmet fungerar endast i din bostad. När du trycker på din larmknapp så får du genom larmapparaten kontakt med personalen på vård- och omsorgsjouren. Efter behov kontaktar de antingen hemvårdspersonalen där du bor eller tillkallar en ambulans. Vård- och omsorgsjouren är bemannad dygnet runt.

Hur söker du trygghetslarm?

Du vänder dig till biståndshandläggaren (äldreomsorgen) eller LSS/SoL-handläggaren (personer med funktionsnedsättning), se länkar nedan. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Handläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter biståndshandläggare (för äldre)

Kontaktuppgifter LSS/SoL-handläggare (för dig med funktionsnedsättning)

Vård- och omsorgsjouren

Vård- och omsorgsjouren besvarar trygghetslarm för den som har behov av att tillkalla hjälp i akuta situationer. Vård- och omsorgsjouren är bemannad alla dagar dygnet runt. Kontaktuppgifter till jouren hittar du längst ner på den här sidan.

Avgift för trygghetslarm

Du betalar maximalt 227 kronor per kalendermånad för trygghetslarm. Avgift debiteras för varje påbörjad kalendermånad från att larmet installeras tills larmet nedmonteras av kommunens personal.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsjouren

Besöksadress: Ringvägen 1A, Lund
Postadress: Ringvägen 1 A, 222 25 Lund

Tekniska frågor om trygghetskamera:
Telefon: 046-359 52 16, vardagar kl. 08.15–16.00
E-post: jourenteknik@lund.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se