Trygghetskamera

Om du behöver att någon tittar till dig nattetid så kan hemtjänstpersonal göra detta, antingen genom att komma hem till dig eller via en trygghetskamera. är tillsyn med kamera ett alternativ. Tillsyn med kamera är ett alternativ för dig som är i behov av tillsyn på natten. , men inte vill att hemtjänstpersonal kommer hem till dig, kanske för att du är som är lättväckt och blir störd när hemtjänstpersonal kommer hem till dig.

Trygghetskamera för en ostörd tillsyn. Kameratillsyn innebär tillsyn via en trygghetskamera. Kameran sitter i ditt hem och vid avtalade tider så kopplar medarbetare på vård- och omsorgsjouren upp sig till kameran och ser om allt verkar stå bra till med dig. Sen stängs kameran ned igen.

Kameratillsyn är en av de tjänster för din trygghet som Lunds kommun kan erbjuda efter att du ansökt och fått denna beviljad av en biståndshandläggare.

Så fungerar kameratillsyn

Kameratillsynen utförs av vård- och omsorgsjouren som på överenskommen tid kopplar upp sig mot trygghetskameran i ditt hem. De bedömer att allt verkar stå bra till med dig och uppkopplingen mot kameran kopplas sedan automatiskt ned efter cirka 30 sekunder.

Vård- och omsorgjourens rutin är att om personalen vid tillsynstillfället inte kan göra en bedömning, så kommer de att avvakta en stund för att sedan göra en ny tillsyn. Vid behov upprepas detta ytterligare en gång. Har det fortfarande inte gått att göra en bedömning skickas personal från hemvården ut för att göra ett hembesök.

Har du andra önskemål om hur vi ska gå tillväga, så följer vi gärna dessa. Tillsammans med vård och omsorgsjouren skrivs önskemålen in i din genomförandeplan.

Vad händer om det är fel på trygghetskameran?

Vid fel på trygghetskamera, ersätts kameratillsynen med personliga besök av hemvårdspersonal tills dess att felet är åtgärdat.

Kan vem som helst titta?

Nej, det är personalen vid vård- och omsorgsjouren som har behörighet till att utföra kameratillsyn.

Hur vet jag att tillsynerna görs?

All uppkoppling som sker mot din trygghetskamera registreras och loggas med vilken personal som kopplat upp sig samt klockslag och datum.

Sparas det bilder?

Nej, ingenting sparas eller lagras.

Kan tjänsten avbrytas när som helst?

Ja, du väljer själv när och om du vill avsluta insatsen helt.

Du kan också välja att inte ha tillsyn via trygghetskamera vissa nätter om du till exempel skulle få besök eller resa bort.
Du kan meddela vård- och omsorgsjouren detta via ditt trygghetslarm.

Vad kostar kameratillsyn?

Trygghetskamera kostar inget extra utöver den service-/omsorgsnivå som du har beviljats.

Varför erbjuder vi tillsyn via trygghetskamera?

Det finns en stor efterfrågan för tjänster som ger ökad självständighet och trygghet. Trygghetskameran möter behovet av integritet och ger förutsättningar för en lugn, ostörd och trygg natt.

Vad gör jag om jag inte längre behöver kameratillsyn?

Du kontaktar din biståndshandläggare för att avsluta ditt bistånd på kameratillsyn. Därefter kommer vård- och omsorgsjouren att kontakta dig, för att bestämma en tid då vi kan komma och hämta trygghetskameran.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsjouren

Besöksadress: Ringvägen 1A, Lund
Postadress: Ringvägen 1 A, 222 25 Lund

Tekniska frågor om trygghetskamera:
Telefon: 046-359 52 16, vardagar kl. 08.15–16.00
E-post: jourenteknik@lund.se