Svanen Hemtjänst AB

Välkommen till Svanen Hemtjänster – Vi erbjuder dig omvårdnad och service med omtanke!

Vår profil

Vårt arbete präglas av omsorg, omtanke, respekt och lyhördhet. Våra insatser är anpassade efter dina individuella behov och önskemål, därmed är delaktighet av största vikt i vårt dagliga arbete. Vi lägger stor fokus i pedagogiska måltider, näringsrik kost och demenskompetens.

Våra tjänster

Vi erbjuder omvårdnadsinsatser såsom hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, dusch, hjälp att äta/dricka, hjälp med förflyttning med mera. Vi erbjuder även rena serviceinsatser såsom städning, tvätt, inköp, ärende med mera. Vi utför även ledsagning. Ovan nämnda tjänster utförs inom centralorten Lund alla dagar under året mellan kl. 07.00-22.30. Vi kan som mest utföra 3 000 timmar per månad.

Vår personal

Vår personal är flerspråkig och utbildade undersköterskor, vårdbiträden och lokalvårdare med lång erfarenhet. Vi erbjuder vår personal regelbunden fortbildning som en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet.Personalen bär alltid Svanens arbetskläder och ID-brickor. För att säkerställa din trygghet begärs utdrag från polisens belastningsregister minst en gång per år.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster såsom storstädning, fönsterputsning med mera, som inte är biståndsbeslutat men kan beställas direkt av oss. Du betalar direkt till oss. Vissa av våra tjänster räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerande.

Din möjlighet att välja och påverka

Väljer du oss kommer vi på hembesök och planerar vården efter dina behov och önskemål. Du tilldelas en kontaktperson som ansvarar för att din hjälp hela tiden är anpassad och ser till att du är nöjd.

Kontakt

Svanen Hemtjänst AB
Drottensgatan 2
222 23 Lund

Huvudkontor 08-717 57 00

Dorit G. Aregai, verksamhetsansvarig
073-643 75 08
dorit@svanenhemtjanst.se

Asmeret (Rene) Rezene, verksamhetschef
070-714 48 94
rene@svanenhemtjanst.se

www.svanenhemtjanst.se

Om du inte är nöjd

Tala i första hand med Svanens personal eller ansvarig för verksamheten.

Du kan också vända dig till Lunds kommun, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 046-359 50 00 (vx)
E-post: klagomalvoo@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se