Rehabilitering

Om du i samband med sjukdom, skada eller nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med rehabilitering är du välkommen att kontakta oss.

Verksamheten bedrivs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Ibland kan insatserna även genomföras med hjälp av omvårdnadspersonal. Vi besöker dig där du bor eller vistas eftersom vi inte har någon mottagningsverksamhet.

Vi ansvarar för:

  • rehabilitering i hemmet
  • rehabilitering på kommunens särskilda boenden
  • rehabilitering på kommunens korttidsenheter
  • tekniska hjälpmedel för dig som är över 20 år

Ditt behov av rehabilitering och hjälpmedel utreds och bedöms av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Vi utformar insatserna efter dina behov. Målet är att du ska klara vardagens aktiviteter på bästa sätt.

Vilken hjälp kan jag få?

Arbetsterapeuten kan bland annat hjälpa dig med:

  • Bedömning och träning av aktiviteter i vardagen, till exempel personlig vård, förflyttningar och hushållsgöromål
  • Utprovning och ordination av tekniska hjälpmedel för att underlätta vardagen i hemmet
  • Bedömning av behovet av bostadsanpassning

Sjukgymnasten kan bland annat hjälpa dig med:

  • Bedömning, träning och behandling vid nedsatt funktionsförmåga
  • Smärtbehandling
  • Utprovning av och träning i att använda gånghjälpmedel och andra förflyttningshjälpmedel

Kontaktuppgifter till arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för olika geografiska områden.Ring de som ansvarar för det område där du bor.

Kontaktuppgifter till arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Avgift

All bedömning (gäller ej bedömning av behov av bostadsanpassning), behandling och träning samt ordination av hjälpmedel är avgiftsbelagd.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se