Hemvård, hemtjänst

För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få hjälp hemma med sådant som du själv har svårt att göra eller inte klarar av.

Det kan till exempel vara städ, tvätt och matinköp, eller personlig omvårdnad. Behöver du hjälp på kvällar och nätter så kan du få det. Du kan även få trygghetslarm installerat för att kunna tillkalla hjälp vid akuta situationer. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt.

När kan du beviljas hemvård?

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan klara av din vardag kan du genom hemvården få hjälp med det du inte klarar själv. Alla former av hemvård är individuella och måste sökas av dig personligen. Om du redan har hjälp och anser att den inte längre är tillräcklig har du möjlighet att ansöka om utökade hjälpinsatser.

Vem utför insatserna?

I Lunds kommun tillämpas ett valfrihetssystem inom hemvården. Det innebär att du som är beviljad hemvård kan själv välja mellan att få dina insatser inom service, omvårdnad och hemsjukvård utförda av kommunen eller privat utförare. Alla utförare har blivit godkända av vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har satt upp kvalitetskrav som utföraren ska följa för att kunna godkännas.

Här hittar du alla utförare du kan välja bland

Vad kan du förvänta dig av utföraren?

Kommunen erbjuder insatser inom samtliga områden och över hela kommunen. De olika privata utförarnas utbud av tjänster kan variera i omfattning, inriktning och geografiskt arbetsområde.De privata utförarna kan erbjuda dig andra tjänster än de som ingår i ditt biståndsbeslut, så kallade tilläggstjänster, till exempel fönsterputsning och storstädning. Tilläggstjänster är inte obligatoriska och du bestämmer själv med utföraren om betalning och utförande om du är intresserad av dessa tjänster.

Hur söker du hjälp?

Vänd dig till biståndshandläggarna på Myndighetsfunktionen för att få hjälp. Du kan ansöka både skriftligt eller muntligt. En biståndshandläggaren kontaktar sedan dig och tillsammans kommer ni överens om en tid för hembesök.

Se kontaktuppgifter till biståndshandläggarna

Val av utförare inom hemvård

Du som är beviljad service-, omvårdnads- och/eller hemsjukvårdsinsatser kan välja vem som ska hjälpa dig. Du kan välja mellan kommunen och privata utförare.

Avgifter för stöd, service och omvårdnad

Hur mycket kostar insatser inom stöd, service och omvårdnad? Läs mer om avgifter inom hemvården här.

Information till företag

Företag som vill ansöka om att utföra insatser inom hemvården, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, hittar villkor och information här.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se