Hemsjukvård

Blir du sjuk ska du i första hand vända dig till vårdcentralen eller ringa till sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177. Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård.

Med hemsjukvård avses den sjukvård som utförs i hemmet, vilka tider på dygnet som helst oavsett om du bor kvar hemma eller i ett särskilt boende. I hemsjukvården ingår också hjälpmedel och rehabilitering som utförs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Detta kan du få hjälp med

Av distriktssköterskor och sjuksköterskor kan du få hjälp med till exempel:

  • medicinhantering
  • såromläggning
  • provtagning
  • stödja behandling av långvarig sjukdom till exempel diabetes
  • utprovning av inkontinenshjälpmedel
  • vård och stöd i livets slutskede

Kontaktuppgifter till sjuksköterskorna

Sjuksköterskor ansvarar för olika geografiska områden, så kallade hemvårdsdistrikt. Ring de som ansvarar för det område där du bor.

> Se kontaktuppgifter till hemvårdsdistriktens sjuksköterskor

Val av utförare inom hemvård

Du som är beviljad service-, omvårdnads- och/eller hemsjukvårdsinsatser kan välja vem som ska hjälpa dig. Du kan välja mellan kommunen och privata utförare.

Avgifter för stöd service och omvårdnad

Vad betalar du för det stöd du får?

Information till företag

Företag som vill ansöka om att utföra insatser inom hemvården, ett samordnat uppdrag av hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, hittar villkor och information här.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se