Fixar-Malte

Fixar-Malte utför åtgärder av enklare karaktär i syfte att förhindra fallolyckor i hemmet. Detta är en tjänst för alla över 67 år som bor i Lunds kommun.

Vi kan hjälpa till med byte av glödlampor, upphängning eller nedtagning av gardiner, montera brandvarnare och liknande arbete.

Du beställer via kommunen och arbetet utförs av Samhall AB. Besöket kostar 50 kronor och du betalar kontant vid besöket. 

Kontakta oss

Telefon: 046-359 62 62
Telefontid: Måndag–fredag kl. 1011.30
E-post: fixarmalte@lund.se

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se