Fixar-Malte

Fixar-Malte utför åtgärder av enklare karaktär i syfte att förhindra fallolyckor i hemmet. Detta är en tjänst för alla över 67 år som bor i Lunds kommun.

Vi kan hjälpa till med byte av glödlampor, upphängning/nedtagning av gardiner, montera brandvarnare och liknande arbete.

Du beställer via kommunen och arbetet utförs av Samhall AB. Besöket kostar 50 kronor.

Kontakta oss

Telefon: 046-359 62 62
Telefontid: Måndag–fredag kl. 1011.30
E-post: fixarmalte@lund.se

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se