Hjälp i hemmet

Behöver du extra hjälp för att kunna bo kvar hemma? Då kan du få stöd via Lunds kommun. Det kan handla om allt från hjälp med städning och matlagning, till att duscha eller få en rollator.

Insatser prövas utifrån varje enskild persons behov och görs upp i samråd med den det gäller och eventuellt dennes anhöriga. Alla människor oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma trots behov av vård och omsorg dygnet runt.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se