Diabasen daglig verksamhet

Aktiviteter som kombineras efter dina önskemål står i fokus hos oss på Diabasen. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, liksom anpassning av miljö och bemötande för att möta just dina behov. Lokalerna är utformade för att ge dig möjlighet att arbeta både i grupp och enskilt.

Kontakt 

Besöksadress
Kalkstensvägen 1
224 78 Lund

Telefon
046-359 63 60

E-post
karin.andersson3@lund.se

Varierande aktiviteter

På Diabasen erbjuder vi ett stort antal aktiviteter, vilket ger stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Alla aktiviteter utformas i samråd med dig och du väljer själv innehåll och inriktning på din dagliga verksamhet. Vill du göra vissa aktiviteter på andra enheter, som till exempel café- och trädgårdsarbete, finns det möjlighet till det.

Uttryck genom musik och teater

Hos oss kan du arbeta med teater och musik, på scen eller i en musikstudio. Du kan också arbeta med film, data och media. Om du har daglig verksamhet i någon av de andra enheterna i kommunal regi och tycker att våra teater- och musikprojekt låter roliga och spännande så är du hjärtligt välkommen att delta i dessa!

Varierat och lärorikt arbete

Vi har ett nära samarbete med olika företag och utför varierande arbetsuppgifter åt dem i våra egna lokaler. En del av arbetet i verksamheten är förlagd ute på företagen eller hos ideella organisationer. Arbetet sker antingen i grupp med handledare eller individuellt.

Alla aktiviteter individanpassas i samarbete med dig, och om du önskar, även med dina företrädare.

Vi som jobbar här

På Diabasen kan du få stöd av aktivitetspedagog, arbetsterapeut, handledare, musikhandledare och teaterhandledare. Vi hjälper dig att hitta hjälpmedel och strategier för att klara av din vardag. All personal hos oss har goda kunskaper kring autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

Relaterad information