Särskilt anpassad bostad enligt LSS

Bostaden är som regel två rums lägenhet med kök och badrum, som i första hand är anpassad för personer med rörelsehinder.

I särskilt anpassad bostad ingår inte stöd av personal. Ditt behov av stöd kan tillgodoses via personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om särskilt anpassad bostad enligt LSS vänder du dig till LSS/SoL-handläggaren. Insatsen är behovsprövad.

LSS/SoL handläggare

Från och med den 1 oktober kan du ha rätt till kommunalt bostadsbidrag om du bor i en särskilt anpassad bostad enligt LSS.
Läs mer om kommunalt bostadsbidrag.