Särskilt anpassad bostad enligt LSS

Bostaden är som regel två rums lägenhet med kök och badrum, som i första hand är anpassad för personer med rörelsehinder.

I särskilt anpassad bostad ingår inte stöd av personal. Ditt behov av stöd kan tillgodoses via personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.

Vart vänder jag mig?

Vill du ansöka om särskilt anpassad bostad enligt LSS kontaktar du en av våra handläggare. Du når handläggarna via vårt medborgarcenter, telefon 046-359 50 00.

Från och med den 1 oktober kan du ha rätt till kommunalt bostadsbidrag om du bor i en särskilt anpassad bostad enligt LSS.
Läs mer om kommunalt bostadsbidrag.