Stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stödet finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan exempelvis ha rätt till en särskilt anpassad bostad, personlig assistans eller daglig verksamhet.

Ansök om stöd enligt LSS

Du ansöker om stöd enligt LSS genom att fylla i blanketten nedan. Efter att du har skickat in blanketten kommer du bli kontaktad av en handläggare.

Ansökningsblankett för insatser enligt LSS

Har du några frågor om din ansökan kan du kontakta din handläggare.

Kontaktuppgifter till LSS/SoL-handläggare

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se