Stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Stödet finns till för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du kan exempelvis ha rätt till en bostad med särskild service, personlig assistans eller daglig verksamhet.

Vem har rätt till LSS-insatser?

För att du ska ha rätt till stöd enligt LSS ska du ingå i någon av nedanstående tre kategorier av funktionsnedsättning, även kallade personkretsar som finns i lagen.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad innebär LSS för mig med funktionsnedsättning?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ger dig stöd i vardagen, för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du hittar mer information om vilka insatser du kan ansöka om under respektive sida i vänstermenyn.

Avgifter för LSS-insater

Insatser enligt LSS är frivilliga och kostnadsfria. Det enda som du betalar själv för är måltider på korttidstillsynen och korttidsboendet. Om du är hyresgäst i en bostad med särskild service enligt LSS tecknar du ett andrahandskontrakt och betalar din egen hyra samt andra kostnader som tillkommer för ett eget boende, som exempelvis el, dagligvaror och andra personliga utgifter.

Ansök om stöd enligt LSS

Du ansöker om stöd enligt LSS genom att fylla i blanketten nedan. Efter att du har skickat in blanketten kommer du bli kontaktad av en handläggare.

Ansökningsblankett för insatser enligt LSS

Har du några frågor om din ansökan kan du kontakta din handläggare.

Kontaktuppgifter till LSS/SoL-handläggare