Personlig assistent

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte fyllt 65 år kan du ha möjlighet att få personlig assistans. Det är ett personligt utformat stöd.

Du får hjälp att sköta din personliga hygien, klä dig, äta samt att komma ut i samhället. Insatsen är behovsprövad.

Vill du ansöka om personlig assistent vänder du dig till en LSS/SoL-handläggare. Behöver du mer hjälp än 20 timmar per vecka vänder du dig till Försäkringskassan.

Kontaktuppgifter till LSS/SoL-handläggare

Kontaktuppgifter till Försäkringskassan

Blankett för ansökan om LSS-insats

Valfrihet

När du har beviljats personlig assistans enligt LSS väljer du vilket företag som skall utföra assistansen hos dig. Alla företag som utför personlig assistans skall ha Inspektionen för vård och omsorgs tillstånd att bedriva privat verksamhet enligt LSS.

Lunds kommun erbjuder inte utförande av personlig assistans i egen regi.

Om du inte vill eller kan välja hur din personliga assistans skall anordnas så vänder du dig till en LSS/SoL handläggare, som anvisar uppdraget till ett av de företag som vård- och omsorgsförvaltningen tecknat avtal med.

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se