Ledsagare

Ledsagarservice ska underlätta för dig att ta dig till, och att delta i, fritids- och kulturaktiviteter. Servicen är individuell. Insatsen är behovsprövad.

Så här ansöker du om en ledsagare

Vill du ansöka om ledsagare? Vänd dig till en LSS/SoL-handläggare.

Kontaktuppgifter till LSS/SoL-handläggare

Blankett för ansökan om insatser

Vad har jag att välja på?

Utförare av insatsen finns både i kommunal och privat regi. Godkända utförare är:

Ledsagar- och avlösarservice, Lunds kommun

Nordström assistans

Här hittar du en blankett för val av utförare:

Blankett för val av utförare

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se