Växelvård

Regelbunden växelvård är för dig som har ett omfattande vård och omsorgsbehov och annars får hjälp av en anhörig eller närstående.

Växelvården fungerar som avlastning och ger anhörig ellernärstående möjlighet till återhämtning.

Covid-19 påverkar växelvården

Den rådande situationen gör att vi anpassar växelvården för att skydda riskgrupper och minska risken för smittspridning. Därför vill vi be dig som har växelvård att stanna hemma vid symtom, även milda. Inför varje vistelse kommer vår personal att kontakta dig för att säkerställa att du är symtomfri.

Vi tar inte emot några besök fram till och med 31 augusti för att minska risken för smittspridning. Vi vill också be dig som lämnar över anhöriga på Höjeågårdens växelvård att tillfälligt göra det i entrén.

Läs mer om hur Lunds Kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper

Hur söker du växelvård?

Du vänder dig till biståndshandläggaren som ansvarar för det geografiska område där du bor. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se