Korttidsboende och växelvård

Korttidsboende och växelvård är båda tillfälliga boendeformer. Korttidsboende finns för dig som har blivit utskriven från sjukhus och som behöver mer omvårdnad innan du kan åka hem igen. Växelvård är en insats som innebär regelbundet boende på korttidsboende för att avlasta dig som vårdar en närstående.

Inga besök i gemensamma utrymmen på grund av covid-19

För att minska risken för smittspridning och för att skydda våra medborgare tar vi inte emot några besök i våra gemensamma utrymmen. Vi vill också be dig som lämnar över anhöriga på växelvården att göra det i entrén.

Läs mer om hur Lunds Kommun arbetar med coronaviruset för seniorer och riskgrupper.

Korttidsboende

Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende för dig som har varit inlagd på sjukhus och inte kan åka hem direkt när du blir utskriven. På korttidsboendet får du stöd och omvårdnad tills du är redo att återgå till din egen bostad igen.

Ansök om korttidsboende

Vill du ansöka om korttidsboende kontaktar du en handläggare.

Kontaktuppgifter handläggare

Växelvård

Växelvård finns till för att avlasta dig som vårdar en närstående med stora omvårdnadsbehov. Att få växelvård innebär att man regelbundet bor på korttidsboende. Växelvård ges antingen en eller två veckor i månaden beroende på era behov.

Ansök om växelvård

Du ansöker om växelvård genom att fylla i och skicka in blanketten nedan.

Ansökningsblankett för insatser enligt socialtjänstlagen

Har du frågor om hur du ansöker kontaktar du en handläggare.

Kontaktuppgifter handläggare