Korttidsboende och växelvård

Korttidsvård är till för dig som inte kan återgå till hemmet omedelbart efter sjukhusvistelse. Växelvården fungerar som avlastning och ger anhörig/närstående möjlighet till återhämtning.

Inga besök fram till 30 september

För att minska risken för smittspridning och för att skydda våra medborgare tar vi inte emot några besök på kommunens korttidsboende fram till 30 september.

Läs mer om hur Lunds Kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper.

Överlämning av anhörig på växelvård 

De som lämnar över anhöriga på Höjeågårdens växelvård uppmanas tillfälligt att göra detta i entrén.

Höjeågården korttidsboende/växelvård

Höjeågården som drivs av Lunds kommun ligger i Sankt Lars parken i Lund.

Höjeågården korttidsboende/växelvård

Växelvård

Regelbunden växelvård är för dig som har ett omfattande vård och omsorgsbehov och annars får hjälp av en anhörig eller närstående. Växelvården fungerar som avlastning och ger anhörig ellernärstående möjlighet till återhämtning.

Växelvård

Korttidsboende

Är till för dig som inte kan återgå till hemmet omedelbart efter sjukhusvistelse och eventuellt är i behov av träning. Korttidsboende är också till för dig som är i behov av ett omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses i hemmet då den som annars vårdar dig behöver avlösning.

Korttidsboende