Korttidsboende, växelvård

Korttidsvård är till för dig som inte kan återgå till hemmet omedelbart efter sjukhusvistelse. Växelvården fungerar som avlastning och ger anhörig/närstående möjlighet till återhämtning.

Inga besök fram till 31 augusti

För att minska risken för smittspridning och för att skydda våra medborgare tar vi inte emot några besök på kommunens korttidsboende fram till 31 augusti.

Läs mer om hur Lunds Kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper.

Överlämning av anhörig på växelvård 

De som lämnar över anhöriga på Höjeågårdens växelvård uppmanas tillfälligt att göra detta i entrén.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se