Avlösarservice

Avlösarservicen är ett stöd för dig som är anhörig (föräldrar eller make/maka) till en person med funktionsnedsättning. Avlösaren kommer hem till familjen.

Hjälpen kan ges både regelbundet och i akuta situationer och finns tillgänglig under hela dygnet och under samtliga veckodagar. Insatsen är behovsprövad.

Så här ansöker du om avlösarservice

Vill du ansöka om avlösarservice vänder dudig till en LSS/SoL-handläggare.

Kontaktuppgifter LSS/SoL-handläggare

Blankett för ansökan om insatser enligt LSS

Vilka utförare kan jag välja mellan?

Utförare av insatsen finns både i kommunal och privat regi.

Godkända utförare är:

Lunds kommun - ledsagar och avlösarervice

Nordström assistans

Här hittar du en blankett för val av utförare:

Blankett för val av utförare

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se