Kommunalt bostadsbidrag för dig med funktionsnedsättning i ordinärt boende

Du som har en bostadskostnad som är högre än nödvändigt på grund av din funktionsnedsättning kan ha rätt till kommunalt bostadsbidrag (KBF). Hur mycket du kan få i bidrag beror på din inkomst.

För att ansöka om bidraget behöver du:

  • ha en varaktig funktionsnedsättning som ställer särskilda krav på bostadens utformning
  • du kunna visa att du har en merkostnad för din bostad på grund av din funktionsnedsättning
  • ha en bostad som är ändamålsenlig med hänsyn till dina behov. Krävs intyg från arbetsterapeut.

För att kunna bli beviljad KBF behöver du först ha sökt andra statliga bostadsbidrag från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Så här gör du för att ansöka

Skicka in en skriftlig ansökan om KBF tillsammans med underlag om din funktionsnedsättning, bostad, bostadskostnad och ekonomi och uppgifter om eventuella hushållsmedlemmar. Skicka din ansökan till: Myndighetsfunktionen, Box 41, 221 00 Lund. 

Ansökningsblankett

Kontakta en handläggare om du har frågor

Bostadsanpassningshandläggare

Telefon: 046-359 51 22 eller 046-359 83 48

E-post: bostadsanpassning@lund.se