Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Vård- och omsorgsnämnden svarar för föreningsbidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område.

Här finns information om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en förening ska beviljas bidrag, blankett för ansökan och rekvisition för kommunalt föreningsbidrag.

OBS! Nytt för år 2021 är att om ansökan omfattar hyreskostnad ska senaste hyresavin bifogas.

Riktlinjer för föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område.

Blankett för ansökan till 2021

Rekvisition kommunalt föreningsbidrag 2020

Kontakt

Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 046 – 359 45 50
E-post: anne.juriadokammenhed@lund.se