Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Vård- och omsorgsnämnden svarar för föreningsbidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område.

Här finns information om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en förening ska beviljas bidrag, blankett för ansökan till 2018 och rekvisition för kommunalt föreningsbidrag.

Riktlinjer för föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område.

Blankett för ansökan till 2020

Rekvisition kommunalt föreningsbidrag 2020

Kontakt

Anne Juriado Kammenhed, utvecklingsledare vård- och omsorgsförvaltningen.
Telefon: 046-359 45 50
E-post: anne.juriadokammenhed@lund.se

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se