Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Vård- och omsorgsnämnden svarar för föreningsbidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer inom vård- och omsorgsnämndens område.

Här finns information om vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en förening ska beviljas bidrag, blankett för ansökan och rekvisition för kommunalt föreningsbidrag.

Ansökan om föreningsbidrag för aktiviteter som motverkar ensamhet 2021

Vård- och omsorgsnämndens målgrupper har drabbats hårt av den rådande pandemins sociala restriktioner. Personer med funktionsnedsättning och äldre har isolerats i sina hem, då flera verksamheter har fått stänga ner på grund av smittan.

För att stötta initiativ som kan bryta ensamheten, har vård och omsorgsnämnden beslutat utöka budgetramen för bidrag till funktionshinder- och andra ideella organisationer. Aktiviteterna ska arrangeras så att allmänna rekommendationer för att minska smittspridning följs.

Föreningar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde är välkomna att ansöka om bidrag för aktiviteter som syftar till att motverka ensamheten hos personer med funktionsnedsättning och äldre i Lunds kommun senast den 15 mars 2021.

OBS! Nytt för år 2021 är att om ansökan omfattar hyreskostnad ska senaste hyresavin bifogas.

Ansökningsblankett om bidrag för aktiviteter som motverkar ensamhet 

Riktlinjer för föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens område

Rekvirering av kommunalt föreningsbidrag för år 2021

Kontakt

Anne Jüriado Kammenhed, utvecklingsledare, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 046-359 45 50
E-post: anne.juriadokammenhed@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/foreningsbidrag