Unga som har begått eller utsatts för ett brott

När du är ung och blir misstänkt eller utsatt för ett brott kopplas socialtjänsten in. Vi bedömer om en utredning ska göras och vi informerar dig om hur rättsprocessen fungerar.

Vi har ett nära samarbete med polisen och medverkar vid förhör med ungdomar. I samband med förhör har vi även enskilda samtal med ungdomen och föräldrarna.

Syftet med samtalen är att i ett tidigt skede upptäcka eventuella bekymmer och visa på möjliga vägar att komma tillrätta med dessa på. I de fall det finns orsak att känna oro för ungdomens fortsatta utveckling initierar socialsekreteraren en utredning.

Socialsekreteraren tar även initiativ till medling och ansvarar för ungdomstjänst när det är aktuellt. Ungdomstjänst utdöms av rättsväsendet och är en tilläggsföljd som hänger samman med vård enligt socialtjänstlagen.

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se