Ditt barn är placerat i familjehem

När ett barn placeras i familjehem är det oftast för att ni i familjen tillsammans med en socialsekreterare kommit fram till att det är den bästa hjälpen. Barn kan också placeras i familjehem mot föräldrarnas vilja med stöd av domstolsbeslut.

Om du som förälder eller ditt barn har förslag på någon familj i ert eget nätverk som skulle vara intresserad av att bli familjehem så undersöker socialsekreteraren det först.

När lämpligt familjehem hittats får du som förälder och ditt barn lära känna alla i familjehemmet och barnet skolas in. Barnet folkbokförs på familjehemmets adress och skola och barnomsorg ordnas där.

Kontakt med barnet och familjehemmet

Socialsekreteraren ska hjälpa dig att ha kontakt med ditt barn under tiden det bor i familjehem och det viktigaste för ert umgänge är vad som fungerar bäst för barnet.

Ekonomi - förändringar när barnet flyttar

Ni som är barnets föräldrar ska nu betala en månadsavgift till kommunen för att ert barn är placerat - detta kallas underhållsbidrag. Kommunen utreder er ekonomi för att fastställa beloppet. Hur mycket du ska betala beror på din inkomst och hur många barn du är försörjningsskyldig för. Dessutom ändras följande:

  • Det barnbidrag ni fått hittills kommer istället att gå till familjehemmet när barnet flyttat dit.
  • Om du som förälder får något underhållsstöd kommer det att upphöra.
  • Du ska meddela Försäkringskassan om du har bostadsbidrag.

Mer information finns i foldern "Föräldrars underhållsskyldighet" nedan.

Hör av dig om du har några frågor!

Relaterad information

Kontakt

Familjehemsgruppen

Socialförvaltningen

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund

Chef
Nina Bergfors, 046-359 54 66, nina.bergfors@lund.se

Socialsekreterare
Annika Levander, 046-359 55 20, annika.levander@lund.se
Jenny Hintze, 046-359 46 50, jenny.hintze@lund.se
Lotta Brunestam, 046-359 54 79, lotta.brunestam@lund.se
Malin Flaum, 046-359 48 70, malin.flaum@lund.se
Marie Johansson, 046-359 66 24, marie.johansson4@lund.se
Sanja Pranjic, 046-359 99 98, sanja.pranjic@lund.se
Urban Gustafsson, 046-359 91 46, urban.gustafsson@lund.se

Det kan vara svårt att nå oss, men lämna ett meddelande så ringer vi upp så snart vi kan!

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se