När du inte kan bo kvar hemma

I Lunds kommun finns tre olika former av stöd för barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma: familjehem, hem för vård och boende (HVB-hem) samt stödboende.

Familjehem

Ett familjehem är som en bonusfamilj där du kan bo under kortare tid eller resten av din uppväxt. Familjehemmet kan vara en hel familj eller en ensamstående som har tid och plats i sitt hem och i sitt hjärta för dig.

Det är vi på socialförvaltningen som matchar familjehem med dig som behöver komma hemifrån. Vi fortsätter hålla kontakt med dig och ditt familjehem så länge du bor där! Familjehemmet ska också hålla kontakt med dina föräldrar eller andra anhöriga.

Mer information om familjehem

Hem för vård och boende

När du inte kan bo kvar hemma kan du också få bo på ett hem för vård och boende, HVB. Ett HVB är en institution med personal dygnet runt som på kommunens uppdrag erbjuder boende, mat och stöd i vardagen till barn och ungdomar.

Lund använder sig av många olika HVB-hem, beroende på vilket stöd ungdomen eller barnet behöver.

Tonårsboendet i Lund driver vi själva. Här finns tio platser för ungdomar 14-20 år. När du bor på Tonårsboendet vill vi att du ska ha en sysselsättning på dagtid. Tillsammans med dig och dina föräldrar/vårdnadshavare gör vi en planering för hur vi kan stödja dig med de dagliga rutinerna, situationen hemma, skolan och fritiden.

Bo själv med stöd av boenderesursen

Vi på boenderesursen hjälper dig som är över 18 år och som har psykosocial problematik eller som på grund av missförhållanden i hemmet inte kan bo där. Innan du kommer till oss har du träffat en socialsekreterare som utrett din situation och tillsammans med dig kommit fram till att du inte bör bo kvar hemma.

Vi hjälper dig då med någon form av boende (om du inte kan lösa det själv) och träning i att klara vardagen. Utifrån ditt behov av stöd gör vi gemensamt en plan för vad vi ska arbeta tillsammans med. Skola, sysselsättning, psykiskt och fysiskt mående är några av de områden som vi arbetar med. Vi erbjuder också träning i familj- eller nätverksarbete och familjesamtal.

Kontakt

För att få ett familjehem, plats på ett HVB eller ta del av boenderesursens stöd krävs först en utredning. Kontakta vår mottagningsenhet för mer information, se kontakt nedan.