Stöd till barn och tonåringar

Det finns många olika anledningar till att barn och unga kan må dåligt och det finns mycket stöd att få också. På den här sidan har vi samlat information om det stöd som finns i Lund, regionen och nationellt för dig som är barn eller tonåring.

Om du inte vet vem du ska prata med, ring vår mottagningsenhet - kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Är du barn?

flicka med flätor

Någon att prata med

Om du är ung och mår dåligt kan det kännas bra att prata med någon. Det finns grupper där du kan träffa andra unga i din situation, prata och dela erfarenheter, men också möjlighet att träffa någon att prata med själv.

Någon att prata med, grupper och enskilt

Du kan också kontakta organisationen Barnens rätt i samhället, BRIS. Där kan du få prata med en vuxen eller diskutera med jämnåriga.

Ring, chatta, mejla med BRIS

Problem i skolan

Om du tycker att något är jobbigt och du inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna finna en lösning.

Elevhälsan

Mobbning och kränkningar i skolan

Här hittar du info om vad du kan göra om du blir mobbad eller utsatt för kränkningar i skolan.

Utsatt för våld eller andra övergrepp?

Har du varit utsatt för misshandel, upplevt våld i familjen eller utsatts för sexuella övergrepp? I Lund finns Kriscentrum i mellersta Skåne och Barnahus mellersta Skåne för att stötta dig och se till att du får rätt hjälp.

Kriscentrum i mellersta Skåne

Barnahus mellersta Skåne

Är det bråkigt och våldsamt hemma? På Lysmasken får du möjlighet att prata enskilt om det du varit med om.
Hitta till Lysmasken

Har någon haft sex med dig mot din vilja?
Här kan du läsa mer om vad sexuella övergrepp är och om hur du kan få hjälp om du blivit utsatt.

Skilsmässa och separation

I dag är det inte ovanligt med skilsmässor eller att vuxna som lever ihop med barn separerar, men hur det känns när ens föräldrar separerar är olika. Vill du prata med någon om din situation finns det hjälp att få.

Mer om skilsmässa och separation

Mår mamma eller pappa psykiskt dåligt?

Då finns Imbus för dig. Imbus är en samtalsgrupp för dig mellan 7 och 19 år och som har en förälder eller annan nära anhörig som har eller har haft psykisk ohälsa.

Läs mer om Imbus här

Dricker mamma eller pappa för mycket?

Flaskposten är till för dig som har en anhörig som missbrukar eller har missbrukat alkohol, narkotika eller tabletter.

Läs mer om Flaskposten här

Är du tonåring?

skate

Mår du dåligt? Är det kris?

Vill du prata med någon om hur du har det är vi många i kommunen som har erfarenhet och utbildning för att kunna stötta barn och unga som upplever en kris i livet. Hör av dig till mottagningsenheten - mejl och telefonnummer finns längst ner på sidan.

Om du inte kan bo kvar hemma

I Lunds kommun finns olika former av stöd för barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma. Här kan du läsa om det.

Stressad?

Om du ofta känner dig stressad och besväras av det, är det bra att försöka göra något åt det eller söka hjälp. Du kan börja med att berätta för en kompis eller någon i familjen. Du kan också prata med Elevhälsan på din skola.

Elevhälsan

Jättearg?

Blir man väldigt arg ofta är det bra om man själv och andra i sin omgivning förstår varför. Om du och din familj har svårt att fungera bra tillsammans finns det stöd att få.

Mer om ilska och utbrott

Är du orolig för att din kompis far illa?

Då är du välkommen att höra av dig till oss på socialtjänsten och berätta om din oro eller själv be om hjälp. Du behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker. Du behöver inte berätta ditt namn. Hör av dig till mottagningsenheten - mejl och telefonnummer hittar du längst ner på sidan.

Frågor om identitet, sex, relationer

Ungdomsmottagningen är för dig 12 och 23 år. Kontakta dem om du har frågor kring sex, relationer, preventivmedel och mycket mer.
Ungdomsmottagningen (tillhör Region Skåne)

Fler bra länkar:
Sex och relationer - 1177.se

Sexuell identitet och HBTQ - umo.se

Om du har frågor om sex - umo.se

Är du utsatt för brott? Har du sett ett brott begås?

Du som drabbats av eller blivit vittne till ett brott kan behöva någon att prata med. Till Stödcentrum i Lund är du och dina närstående välkomna. Läs mer här.

Hedersrelaterat våld

Du som känner oro för att du är utsatt av din familj, släkt eller andra kan kontakta socialtjänsten eller någon på din arbetsplats eller skola. Läs mer här.

Är du ny i Sverige?

I Lund finns det gruppträffar för barn och ungdomar som är nya i Sverige, Barn i start. Där får man lära sig mer om Sverige och Lund.

Barn i start

Det kan också bli krockar mellan den egna kulturen, det man är van vid och det nya landet.

Att leva i två kulturer

Inga pengar?

Om det inte finns tillräckliga inkomster i familjen går det att ansöka om försörjningsstöd. Om man får försörjningsstöd eller ej beror bland annat på familjens ekonomi.

Försörjningsstöd

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hjalpbarnunga

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se